10 skillnader mellan sunni och shia

Skillnaden mellan sunni och shia går långt tillbaka och har att göra med både politiska och religiösa delar av islams historia. Här förklarar vi enkelt skillnaderna mellan dessa grenar av islam i 10 tydliga punkter.

1. Vem var Muhammeds efterföljare?

När profeten Muhammed dog år 632 e.kr. tappade den växande religiösa rörelsen sin ledarfigur. Debatten om vem som skulle efterträda honom blev startskottet för den uppdelning som skulle leda till sunni och shia. Då Muhammed inte hade någon son fanns det ingen självklar person som skulle axla hans mantel.

En grupp muslimer menade att nästa ledare borde komma från Muhammeds stam Qureish. Denna grupp blev sedemera sunnimuslimer. En annan grupp tyckte att det istället borde vara direkt släktskap som avgör, denna grupp utvecklades till shiiter, eller shiamuslimer.

Källa: Holt, P. M.; Lewis, Bernard (1977), Cambridge History of Islam, Vol. 1, Cambridge University Press, ISBN 0-521-29136-4

2. Namnen – var kommer ”sunni” och ”shia” ifrån?

Shia” kommer från ”Shi’at Ali”, eller ”Alis anhängare”. Ali var Muhammeds kusin – och därmed den närmaste manliga släkting som shiamuslimerna ansåg borde ta över som islams ledare efter profetens död. Shiagrupperingen menar också att det var Muhammeds direkta önskan att Ali skulle ta över, vilket dock inte sunnimuslimerna håller med om.

Namnet ”sunni” kommer från ”sunna”, ett begrepp som närmast kan översättas till ”traditionen”. Somliga tror att gruppen sunnimuslimer först började kalla sig själva för just sunni när de kände ett behov av att markera skillnaden mellan dem och shiamuslimerna.

Ali
Alis betydelse är grunden till splittringen mellan sunni och shia.

3. Alis betydelse

Medan sunniislam ser Ali som en viktig kalif så anser shiaislam att han är långt mer betydelsefull än så. Shiamuslimer ser Ali som den första sanne världslige ledaren av den islamska världen, den förste imamen. Sunnimuslimerna tycker snarare att han ”bara” var en i mängden av ledare, eller kalifer. Så just frågan om Muhammeds efterträdare och i synnerhet Alis roll är den ursprungliga konfliktlinjen för skillnaden mellan sunni och shia.

Denna konflikt gäller fortfarande, vilket innebär att shiatroende muslimer vill att den som leder islam ska vara en direkt släkting till Ali, och därmed också Muhammed. Medan sunnitroende tycker att ledaren kan vara den bäst lämpade utan krav på släktskap med någon särskild person.

Källa: Diana, Steigerwald. ”Ali ibn Abi Talib”. Encyclopaedia of Islam and the Muslim world; vol.1. MacMillan. ISBN 0-02-865604-0.

4. Synen på imamer – skillnaden mellan sunni och shia

För sunnimuslimer är en imam ganska nära den kristna prästen. Imamen kan leda bön och vara en religiös ledare i ett område, men har ingen särskild gudomlig kraft eller mandat. De övergripande ledarna inom religionen islam kallar sunnimuslimer för kalifer.

För shiamuslimerna är imamen dock mycket mer betydelsefull, och syftar enbart på de personer som är släktingar till Ali och Muhammed. Imamerna är därför mer av heliga sändebud än bara präster, ungefär som påven är för katoliker.

Alltså, imam enligt sunni: motsvarande präst. Imam enligt shia: motsvarande påve. Värt att notera dock att det finns olika undergrupper inom både sunni- och shiamuslimer som kan ha andra tolkningar av imamernas roll och syfte.

Källa: Francis Robinson, Atlas of the Islamic World Since 1500, p. 46. New York: Facts on File, 1984. ISBN 0871966298

5. Regler och lagar

Muslimer följer förutom koranen också det som slagit fasts i hadither, vilket är skrifter som beskriver Muhammeds lära och liv. Exakt vilka hadither som är trovärdiga och ska följas varierar mellan shia och sunni, vilket får effekten att sunnitroende och shiatroende ser olika på vilka lagar och regler som ska gälla i ett muslimskt samhälle. Skillnaderna varierar dessutom mellan olika undergruppers tolkningar av dessa lagar, men i stora drag kan man säga att sunni och shia har olika syn på vilka texter som ska ligga till grund för lagar och regler.

6. Islams grundpelare – olika för sunnimuslimer och shiamuslimer

Mecka
Både sunni och shia anser pilgrimsfärden till Mecka vara en grundpelare inom islam.

Det vanligaste sättet att beskriva islam är genom dess fem grundpelare, vilket också motsvarar vad sunnimuslimerna menar är grunden i sin religion. Dessa är:

 1. Trosbekännelsen
 2. Bönen
 3. Skatt till de fattiga (allmosan)
 4. Fasta under ramadan
 5. Religiös vallfärd till staden Mekka

Utöver dessa menar dock shiamuslimer att det finns ytterligare grundpelare som alla muslimer bör följa på samma sätt. Dessa är till exempel:

 • Ytterligare skatt på företagsvinster eller stora inkomster
 • Jihad, alltså att aktivt kämpa för Allah (behöver dock inte syfta på fysisk eller militär kamp)
 • Muslimer ska älska de som är Muhammeds rätta efterföljare
 • Muslimer bör isolera sig från de som inte är muslimer
 • Tron på återuppståndelse när världen går under, då Allah ska döma alla människor

Några av dessa saker tror även sunni på, men för shia är de alltså särskilt viktiga.

7. Utspridning idag – shia och sunni i olika länder

Sunni är den helt klart största grenen av islam men i vissa länder och områden är shia helt dominerande. Här är en lista över hur det ser ut i de största muslimska länderna (källa PEW Research).

LandAndel muslimer i landetAndel av muslimer som är shia
Iran99%90-95%
Azerbaijan97%65-75%
Bahrain70%65-75%
Irak99%45-55%
Libanon61%45-55%
Syrien93%15-20%
Afghanistan99%10-15%
Pakistan96%10-15%
Saudiarabien93%10-15%
Turkiet98%10-15%
Egypten98%1%
Turkiet98%10-15%

Sedan finns det länder som Indonesien, där muslimer kallar sig för just muslimer, och inte ser sig tvungna att tillhöra sunni eller shia. Detsamma gäller Kazakstan och många afrikanska länder med stor muslimsk befolkning. Så skillnaden mellan sunni och shia varierar mycket beroende på var i världen du befinner dig, och i en del länder är den nästintill obetydlig.

8. Att be till döda helgon

En intressant detalj som skiljer shia och sunni är att shiamuslimer i större utsträckning tillber döda imamer, eller helgon. Detta påminner en del om den katolska kristna traditionen där vissa människor anses haft en särskilt nära kontakt med Gud och därför blir helgonförklarade. Även sunnimuslimer kan göra detta men det är mycket vanligare inom shiaislam.

9. Sunni och shias roll i Mellanösternkonflikten

Idag är allt fler människor medvetna om de två islaminriktningarna och deras roll i krisen i Mellanöstern. Inte minst kriget i Syrien är intressant ur detta perspektiv.

Till exempel är IS (eller ISIS/ISIL/Daesh) en sunnimuslimsk sekt, medan den syriska regimen och diktatorn Bashar el-Assad är alawiter, en del av shia. Så IS agerande i Syrien kan delvis förklaras med en sunnimuslimsk sekt mot en shiavänlig regering.

IS är också i konflikt med shiamuslimska Hezbollah som framför allt verkar i Syriens grannland Libanon.

I Irak är både shia och sunni stora grupper, och många olika undergrupper ligger där i konflikt med varandra.

Det hela blir mer komplext av att shiagrupper i länder med både stora shia- och sunnibefolkningar ofta är fattiga och blir diskriminerade. Så hos många shiamuslimer finns en känsla av att vara förtryckta från sunnimajoriteten.

10. Antal troende och sammanfattning

Skillnaden mellan sunni och shia
Sunni och shias spridning i Mellanöstern.

Sunnimuslimer uppskattas vara ungefär 1,2 miljarder människor till antalet. Shia däremot är ungefär 200 miljoner.

Skillnaden i korthet kan sägas vara att sunni är den största gruppen och mer ”mainstream”, medan shia är färre och ibland anses vara mer radikala. Men detta är långt ifrån en heltäckande bild och både inom sunni och shia finns stora variationer.

Har du frågor eller tankar kring shia och sunni? Skriv gärna en kommentar här under!

Dela:

Redaktion

Redaktion för Skillnadmellan.se. Vi är flera personer som delar på samma konto, för att kunna ge dig de bästa och mest läsvärda artiklarna om skillnaderna här i världen.

17 svar på ”10 skillnader mellan sunni och shia

 • 2016-05-25 kl. 19:42
  Permalänk

  Detta är så sjukt mycket fel skrivet, mycket som du har skrivit är sant men så mycket mer är inte alls sant. Var mer källkritisk innan du lägger ut sådan fakta då folk kan få fel fakta av dig vilket inte alls är bra.

  • 2016-05-30 kl. 14:25
   Permalänk

   Hej, tack för din kommentar! Vi strävar givetvis efter att ha korrekt information, berätta gärna vad du upplever inte stämmer så ser vi om vi kan rätta till detta.
   Med vänlig hälsning Redaktionen.

  • 2016-10-27 kl. 18:44
   Permalänk

   Konstig kommentar. Om något är fel är det väl bättre om du då förklarar vad som är fel? Jag är lärare i religion och historia på gymnasiet och tycker att de här 10 punkterna väl sammanfattar de stora dragen kring sunni-/shiaislam.
   Tack för en bra artikel!

 • 2016-08-03 kl. 13:51
  Permalänk

  En sak jag inte förstår riktigt i detta komplicerade nät och härvor av trosinriktningar, tolkningar mm är detta med sunni- resp shiamuslimer.
  Såvitt jag förstår texten och annat jag läst om islam så är just shiamuslimer de som är mest radikala, men i texten här står det att ISIS består av sunnimuslimer?! Hur är det möjligt när ISIS ofta hänvisar till blind lydnad av sharialagarna?
  Tacksam för svar.

  • 2016-10-12 kl. 16:32
   Permalänk

   Stig; Att shia är mer radikala än sunni är sunni-islamisk propaganda. ISIS, Al-qaida, boko haram, al-shabab, Talibanen, Hamas och många många fler grupper, är sunni-islamitiska grupper. Oftast är offren för dessa gruppers attacker shia-muslimer. Om du kollar på grupper av muslimer här i västvärlden som uppmanar till sharia lagar, är dessa grupper ofta sunni-muslimer. Vill också påpeka, som en annan innan mig kommenterade, så finns det en del i texten som inte stämmer alls.

   • 2017-07-15 kl. 12:03
    Permalänk

    Hej Johan!
    Vem sa till dig ”Att shia är mer radikala än sunni är sunni-islamisk propaganda.”. Vet du min kompis att sunni-muslimer är de som mest leder med ”ISIS, AL-qaida”etc. Du kan tillägga till detta att sunni-muslimer också leder med shia-muslimer ”Hizbollah, Hashdallshabi, Asaebalhlalhak, Lioa alfatimion, lioa abo elfadelalabbas”m.fl.
    De sunni-muslimer är de mesta som invandrar i EU eller USA och Kanada. Varför?! utflykt! eller flyende från kriget och de föregående partierna. känner du att ISIS och Al-qaida finns bara i sunni områden och inte shias områden.
    Jag kan visa dig många filmer som visar dig det andra ansiktet till ISIS som har shia-muslimer partier. Jag säger inte att alla shia inte är bra eller goda men man inte bör titta genom fingrarna.
    Slutligen vill jag säga att jag kommer dit ifrån och vet allt och mycket mer än bockerna säger. Notice: Massmedier inte alltid säger sanningen.
    Jag hoppas att vi kan diskuterar mer om saken om du är engagerad 🙂
    Mvh. B

    • 2017-09-05 kl. 09:12
     Permalänk

     Hej, tack för din kommentar!
     Jag tror inte det står någonstans i texten att ”shia är mer radikala än sunni” eller något liknande. Men ge mig gärna ett konkret exempel på vad i texten du tycker är fel så rättar vi till det. Jag hoppas inte att artikeln tolkas som värdeladdad, i så fall behöver jag formulera om sådana delar.

     Generellt så är den artikel baserad på flera olika källor, men givetvis är det omöjligt att ge en komplett bild av rörelser som omfattar hundratals miljoner olika individer i många olika länder. Men som en sammanfattande överblick tycker jag att den stämmer väldigt bra.

 • 2016-10-14 kl. 11:04
  Permalänk

  Vem/vilka är det som står bakom denna sida? Finns inga källuppgifter någonstans – vilket krävs för att kunna vara källkritisk…

  • 2016-10-14 kl. 14:08
   Permalänk

   Hej Petra!
   Jag heter Christian och driver sajten som en hobby, skiver om ämnen jag känner till och som intresserar mig. Har läst en del kurser i religionsvetenskap på högskola och alltid fascinerats av sunni/shia-splittringen, därav denna artikel.
   Tar alltid tacksamt emot synpunkter på saker som kan förbättras eller förändras!

 • 2016-10-23 kl. 09:21
  Permalänk

  IS är ej sunna muslimer va källkritiska först!

  • 2016-10-27 kl. 18:47
   Permalänk

   Eh, jo? IS räknas som en sunnimuslimsk grupp (därmed inte sagt att andra sunnimuslimer stöttar dem – långt ifrån).

   /Aman

 • 2016-10-31 kl. 18:28
  Permalänk

  ISIS/ISIL/Daesh är Anti-Islamisk terroristgrupp! Denna terroristgrupp har absolut inget med Islam att göra.

 • 2016-11-05 kl. 23:10
  Permalänk

  Ang grundpelare
  Muslimer bör isolera sig från de som inte är muslimer..
  Öh va har du kopierat detta ifrån få jag undra?!

  Och när det gäller konflikten, så har shia-muslimer inte gått på ”ja vi tycker att det istället borde vara direkt släktskap som avgör”
  Man utgår från att det finns några verser i Koranen samt många hadither som styrker att Muhammeds efterträdare är Ali. Vilket andra som var galna i makt ville åt den positionen.

  Tror nog att du har tagit din fakta från någon okunnig eller sunni propaganda (som en här nämnt).

  Att sitta och skriva allt som skiljer en sunni från en shia skulle nog ta hela min dag. Kort fattat Vi har inget gemensamt förutom Quranen. Sant att vi har samma namn på profet och Gud men deras profet är enligt deras trodda hadither pedofil, våldsam och mkt mer! Deras Gud skall då se ut som en Ung kille (stor i storleken) har ben, armar osv
  Vår Gud är obeskrivbar.
  Inlägget blev långt, men störs av när fel fakta tas om min religion 🙂

 • 2016-12-18 kl. 23:27
  Permalänk

  Nu en sann troshistoria genom årtusenden och sekler.
  I både Muslimernas Koranen,Kristenhetens Bibel och Judendomens Toran framgår det att Gud har förmedlat till
  mänskligheten att inga andra gudar ska tillbedjas vid sidan av den Allsmäktige Guden.
  Inga Imaner,Präster eller andra teologiska lärde kan någonsin komma i närheten av Guds storhet och visdom.
  De lärde har dock fått gåvan och eventuellt uppenbarelser att predika människans skyldighet och möjlighet att göra sin nästa gott.
  Guds nåd har gett Kristenheten Jesus,verksam 4 år som predikant innan han blev korsfäst.Jesus var mest obekväm för romarna.Muslimernas namn på Gud,Allah gav gav folket i den delen av världen Mohammed,,profeten som också lärde sin samtid att älska sin nästa och ta hand om de behövande.Judendomen skriver i Toran samma budskap.
  Som homo sapiens har vi registerats som upprättgående sedan 150.000 år på denna vackra unika planet.
  Vad vi lärt oss hittils är sorgligt lite.Tror dock på kärlekens budskap.

 • 2016-12-18 kl. 23:38
  Permalänk

  Återknytande till ovanstående text.
  Shia eller sunna och deras problem.Jag undrar vad dom håller på med och hur dom orkar slösa energi på ordklyverier i sin tolkning av Koranen.

 • 2017-04-01 kl. 00:36
  Permalänk

  En intressant sajt. Jag vill veta mera.
  1. Hur vanligt är det med äktenskap mellan shia och sunni, i hemländer och i Sverige?
  2. Hur är relationen mellan grupperna i Sverige? Finns gemensamma moskéer?
  3. Kan man konvertera från ena gruppen till den andra?
  4. Finns utpräglad tradition i klädsel, matvanor eller andra yttre omständigheter som markerar skillnaden mellan shia och sunni?
  5. Är kalendrarna och de sdtora högtiderna lika?

 • 2017-05-30 kl. 13:07
  Permalänk

  Shia-muslimer är majoriteten i Irak och därför måste premiärministern vara shia. De är 65-70% av befolkningen inte 45-55% som står i artikeln.

Kommentarer är stängda.

Genom att fortsätta använda denna webbsida godkänner du användande av cookies. Läs mer

Cookieinställningarna för denna webbsida tillåter cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Om du skrollar dig vidare på sidan eller klickar på "OK" godkänner du att webbsidan använder sig av cookies under ditt besök.

Stäng